Маршируващите звезди на Златица

Марчинг бенд Marching Stars („Маршируващи звезди“) е създаден от Тодор Цачев през лятото на 2011 година. Резултат е от дългогодишните му усилия за създаване на училищен оркестър по американски модел.

Marching Stars е представителен училищен Марчинг бенд към Община Златица и СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица. От началото на 2012г. състава започва активно да участва в честването на различни национални и местни празници, придавайки им неповторима тържественост.  След множество престижни изяви Marching Stars придоби популярност в цялата страна се утвърди като уникален за България проект.  Основната цел, заложена при изграждането му е да развие у децата чувство на отговорност, работа в екип и самодисциплина. Оркестърът се състои от 30 ученика. В процес на обучение са още 30 деца, които скоро ще се включат в бенда. Към първоначално създадения маршируващ оркестър се образува и мажоретен състав, включващ 20 участници.

ТодоB55P0272.JPGр Цачев обучава сам всички около 80 деца и ръководи цялата организационна дейност. Поради голямото желание за участие на деца от целия регион, Marching Stars активно търси подкрепа за осигуряване на още двама преподаватели.

„Маршируващи звезди“ са дълбоко признателни на Фондация „Америка за България“. Тяхната подкрепа е от решаващо значение за развитието на оркестъра.